Therapievormen


Tijdens de therapie maak ik gebruik van verschillende therapievormen. Klik een therapievorm aan om er meer over te lezen.


Hypnotherapie


Hypnotherapie is voor veel mensen nog een redelijk onbekend gebied. Dat is eigenlijk best vreemd, want het wordt al eeuwenlang ingezet om mensen te helpen. Eindeloos blijven praten over wat jou belemmert is zonde van je tijd als de oorzaak van je problemen in het onderbewustzijn ligt.


Alles wat je tot nu toe in je leven hebt meegemaakt ligt permanent opgeslagen in jouw onderbewustzijn. Dat kunnen leuke en bijzondere ervaringen zijn, maar ook minder prettige herinneringen. Aan al die ervaringen zitten gedachten, gevoelens en gedrag gekoppeld. Je bent je er misschien niet van bewust, maar jouw onderbewustzijn bevat onbegrensde mogelijkheden.


Soms komt een herinnering volkomen onverwacht omhoog. Je maakt het vast weleens mee dat je een geur ruikt die jou doet denken aan je kindertijd. Of je hebt eendéjà vu-moment, omdat een situatie jou doet denken aan een eerdere ervaring. Jouw onderbewuste is een unieke innerlijke kracht en beschikt over het vermogen om jouw bewustzijn te kunnen helpen.


Via hypnose kun je toegang krijgen tot jouw onderbewustzijn. Op een doeltreffende manier kan meteen de kern van jouw probleem aangepakt worden. Immers, gevoelens en emoties komen vanuit jouw onderbewustzijn, dus het is de plek waar directe verandering bewerkstelligd kan worden.


Hoewel de basistechniek hetzelfde is, kun je een therapeutische hypnosesessie niet vergelijken met hypnose die gebruikt wordt voor entertainment. Het doel van een hypnoseshow is om mensen te vermaken, terwijl het doel van therapie is om problemen op te lossen.Tijdens een therapiesessie houd je de volledige controle over jezelf. Er zullen dus nooit dingen gebeuren die jij niet wil dat er gebeuren.


Ik leer jou om op een andere manier naar jezelf te luisteren. Je komt dichter bij je eigen ik en krijgt daardoor nieuwe inzichten die je kunt gebruiken om vooruitgang te boeken.Omdat met hypnose meteen het onderbewuste wordt aangesproken, is het mogelijk om allerlei soorten problematiek te behandelen.


Regressietherapie


Je herkent het misschien wel uit je eigen leven, telkens terugkerende issues over hetzelfde onderwerp. Dat hoeven geen levensontwrichtende problemen te zijn, maar het kan wel voor behoorlijk wat ellende zorgen. Vaak ligt de oorsprong ervan in de kindertijd en is het dus nodig om naar de oorsprong van het probleem te gaan.


Om het wat concreter te maken, geef ik een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik merkte dat er situaties waren waarbij anderen soms over mijn eigen grenzen gingen. Zo heb ik een keer een telefoongesprek gehad met iemand waarbij dit ook gebeurde. Uit pure boosheid heb ik de telefoon onder een kussen gelegd en ben weggegaan.


Via regressie kwam ik erachter dat het te maken had met mijn eerste bezoek aan de schooltandarts, ik was ongeveer 8 jaar oud. Ik was ontzettend bang om in de stoel van de tandarts te zitten, maar van mijn angst trok de tandarts zich niets aan. Daar lag dus de oorsprong van mijn probleem.


Bij regressie wordt gebruik gemaakt van lichaamsgevoel waarmee teruggegaan wordt naar het eerste moment dat het probleem zich voordeed. De uitspraak "Het lichaam liegt nooit" is de basis van deze therapie. Alleen teruggaan is niet voldoende, daarna is het van belang om een andere "mindset" over dat eerste moment te krijgen.


EMDR-therapie


EMDR is een vorm van therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsdelict.


De gebeurtenis kan diep ingrijpen in het leven van mensen. De meesten verwerken deze ervaringen op eigen kracht, bij anderen ontstaan er psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.


Men spreekt van ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS) als iemand is blootgesteld aan een (dreigende) dood, ernstige verwonding of seksueel geweld en daarna langer dan een maand last heeft van herbelevingen, vermijding, veranderingen in het denken, wisselende stemmingen en verhoging van de prikkelbaarheid en onrust.


Het niet kunnen verwerken van de gebeurtenis zorgt ervoor dat je je anders voelt en gedraagt, maar ook anders reageert op je omgeving. Vaak realiseer je je niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je telkens terugkerende angstige beelden of gedachten hebt, waardoor je te maken hebt met verschillende klachten. EMDR kan jou helpen om van je klachten af te komen.


Coaching


Coaching is er op gericht om problemen te reduceren die van invloed zijn op het functioneren. Het kan gaan om onderwerpen zoals slecht slapen, een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme of andere problematiek die jou kan belemmeren om een normaal leven te kunnen leiden.


Tijdens mijn begeleiding maak ik gebruik van coachingsinterventies die gebaseerd zijn op Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Positieve Psychologie. Ik leer je om de bron van eigen kennis bij jezelf aan te spreken en bevorder daarmee jouw denkproces. Er ontstaan inzichten die passend zijn bij jouw leven en daarmee wordt jouw herstelproces versneld. In essentie gaat het namelijk over een intern veranderingsproces.


De voordelen hiervan zijn:

  • Je ontdekt inzichten bij jezelf die specifiek bij jouw situatie passen en dus niet opgedrongen worden door adviezen van anderen;
  • Ik help je om benodigde stukken informatie uit jezelf naar boven te halen die bouwstenen zijn om verandering bij jezelf te bewerkstelligen;
  • Je krijgt zelf meer controle over jouw gevoelens en emoties, zodat ze voor jou beter hanteerbaar zijn.


Energetisch werk


Voor veel mensen is 'energetisch werken' een manier van werken die erg zweverig en vaag overkomt. En laat ik dit zeggen, voor een ex-ICT-er met een achtergrond in de wiskunde is het ook behoorlijk wennen geweest om te beseffen dat ik dit in me heb. Het heeft tijd nodig gehad om dit bij mezelf te ontdekken en te ontwikkelen.


Bij mij in de praktijk zul je ontdekken dat er geen beelden van boeddha of wierookstokjes aanwezig zijn. Ik ben vrij concreet: als jij een vreemde energie bij je draagt of je hebt last van een entiteit die niet bij jou thuishoort, dan gaan we samen bekijken hoe we deze entiteit kunnen laten overgaan.


Bij energetisch werken is het nodig dat je je hiervoor open stelt en niet raar opkijkt van taalgebruik die hiermee geassocieerd wordt. Tot nu toe heb ik al meerdere mensen mogen helpen om een vreemde energie weg te krijgen. Vaak zijn dit hele intensieve sessies, omdat je te maken hebt met een overleden ziel.