Disclaimer


Algemeen
Door bezoek aan en het gebruik van de website www.karindenoudsten.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt KarindenOudsten uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door KarindenOudsten onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan KarindenOudsten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. KarindenOudsten wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
De informatie die KarindenOudsten op en via deze website aanbiedt, mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiƫren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van KarindenOudsten.

Wijzigingen
Alle informatie die KarindenOudsten op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. KarindenOudsten raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.


Therapie
Alleen individuele en curatieve therapie worden erkend door de beroepsorganisatie en gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.


Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.