Begeleiding - Beschrijving Scholing


In het volwassenonderwijs geef ik op MBO niveau les aan persoonlijk begeleiders, groepsbegeleiders en agogisch medewerkers in de GGZ. Groepsbegeleiders worden ingezet op specifieke doelgroepen zoals jongeren met gedragsproblemen, demente ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen in de forensische zorg.

Onderwerpen


Binnen deze opleiding in de maatschappelijke zorg geef ik les in diverse onderwerpen, zoals:

  • Communicatie en meta-communicatie
  • LSD, professionele gesprekken, gespreksmodellen en feedback
  • Signaleren, observeren, evalueren, reflecteren en rapporteren
  • Methodisch handelen
  • Groepsprocessen, sociale netwerken en maatschappelijke steunsystemen
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Interventietechnieken
  • Didactiek en leerprocessen
  • Gebruik van ICT en het beheer van de administratie en financiĆ«n
  • Wet- en regelgeving, hulp en rechtKwaliteitszorg, protocollen en samenwerken