Scholing over 'Stigmatisering'


In onze maatschappij is het belangrijk om een mening te hebben. Vaak genoeg worden deze meningen geuit zonder na te denken welke invloed dit heeft op een ander. En zeker als het gaat over mensen die te maken hebben met een ernstige psychiatrische aandoening die door hun buitensporig gedrag in de media komen. Deze scholing geeft jou meer inzicht in stigmatisering en laat je nadenken of je zelf ook vooroordelen hebt.

Vooroordelen

Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de mensen met een psychische aandoening vooroordelen ervaart. Het merendeel hiervan zwijgt over hun problematiek, omdat ze bang zijn dat andere mensen een vooroordeel over hen hebben. Dit wordt stigmatisering genoemd.

Stigmatiserende opmerkingen kunnen het herstelproces belemmeren. Het is dus belangrijk om te weten welk effect stigmatisering op de ander heeft hoe het anders kan.


Documentaire

Met de documentaire 'Ze wist toch waar ze aan begon?!' worden stigmatiserende uitspraken onder de aandacht gebracht die tegen moeders met psychische klachten na een bevalling zijn gezegd. Er komen uitspraken aan de orde van zowel hulpverleners als naaste familie, vrienden, kennissen of collega's. Deze documentaire is beschikbaar, we gaan met opdrachten bekijken hoe en wanneer stigma geuit wordt.


De vragen die tijdens de scholing aan de orde komen, zijn:

 • Wat is stigmatisering precies?
 • Welke invloed heeft stigma op degene die psychische klachten ervaart?
 • Hoe kun je er zelf voor zorgen dat je geen vooroordelen hebt?


Leerdoelen

 1. Je weet wat stigmatisering is en hoe vaak dit voorkomt;
 2. Je krijgt inzicht in de oorzaken en gevolgen van stigmatisering;
 3. Je weet dat uitspraken van invloed kunnen zijn op stigmatisering;
 4. Je bent jezelf bewust van stigmatiserende uitspraken in relatie tot de ander.


Praktisch

 • De duur van deze scholing is 2 dagdelen;
 • Bij een live-scholing ontvang je een werkblad met opdrachten en na afloop krijg je een certificaat als bewijs van deelname. Deelnemers van een online scholing ontvangen alleen een certificaat;
 • Vraag een kostenoverzicht aan voor het volgen van deze scholing;
 • Voor een scholing die op locatie elders gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.