Scholing over 'Psychische klachten'


De scholingen die ik geef over psychische problematiek gaan over de klachten die kunnen ontstaan tijdens een zwangerschap of na de bevalling. Deze scholing geeft jou meer inzicht in wat er met een zwangere vrouw of bevallen moeder kan gebeuren.

Algemeen

Tijdens scholingen over psychische problematiek komen een aantal vaste onderwerpen altijd aan de orde. Het is kennisoverdracht die nodig is om de symptomen te kunnen herkennen bij de zwangere vrouw of pasbevallen moeder. Daarnaast is het belangrijk dat ook de onderwerpen gespreksvoering en stigmatisering aan de orde komen. 


Deze scholing is een kennismaking met psychische aandoeningen die als gevolg van een zwangerschap of bevalling kunnen ontstaan. De meest bekende hiervan is de postpartum depressie (in de volksmond 'postnatale depressie'), maar er kunnen ook psychotische ervaringen optreden (kraambedpsychose) of de moeder kan angst- en stressklachten ervaren (o.a. PTSS en perinatale OCS).


De vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Welke algemene indeling kun je maken voor de diverse aandoeningen?

 • Binnen welke termijn na de bevalling ontstaan psychische klachten?

 • Wat zijn de risicofactoren en -groepen voor de diverse aandoeningen?

 • Wat zijn merkbare symptomen tijdens de kraamperiode?

 • Welke interventies en behandelmethoden zijn er op dit moment?

 • Wat ervaren moeders met depressieve, psychotische, angst- en stressklachten?

 • Hoe kun je deze moeders zo goed mogelijk ondersteunen?


Leerdoelen

 1. Inhoudelijke kennisoverdracht over depressieve gevoelens, kraambedpsychose, posttraumatische stress en obsessief-compulsieve klachten;

 2. Het verbeteren van de communicatieve vaardigheden met de zwangere of pasbevallen moeder die genoemde problematiek ervaart of heeft ervaren;

 3. Het bespreekbaar maken van heersende vooroordelen die er zijn ten aanzien van psychische problematiek.


Praktisch

 • Deze scholing duurt ongeveer 3 uur;
 • Bij een live scholing ontvangt de deelnemer een handout en na afloop wordt een certificaat als bewijs van deelname gegeven. Deelnemers van een online scholing ontvangen alleen een certificaat.
 • Een overzicht van de kosten van deze scholing kan worden aangevraagd. Voor een scholing die op locatie gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.