Verloskunde - Beschrijving Scholing 'Psychische klachten'

Vanaf 2014 geef ik het werkcollege aan studenten Verloskunde op de Hogeschool in Rotterdam op het gebied van psychische problematiek na de bevalling. Het hoorcollege is vooraf gegeven door een psychiater, dus vanuit de theorie kennen de studenten de diverse psychische aandoeningen die in de peripartum periode kunnen ontstaan. Tijdens mijn werkcollege krijgen de studenten casuïstiek voorgelegd die ze gaan uitwerken.

Inhoud werkcollege

Aan het begin van het werkcollege wordt de klas verdeeld in vier groepen. Per groep wordt een andere casus uitgewerkt. Hierin staat informatie van waaruit de studenten kunnen opmaken dat de vrouw tot een risicogroep behoort, danwel beginnende symptomen heeft van een psychische aandoening.


De studenten gaan aan de hand van de casus een presentatie maken met een volledige uitwerking van de aandoening voor wat betreft symptomen, risicogroepen, risicofactoren, mogelijkheden voor verwijzing, screenings- en vragenlijsten en interventies. Elke casus beschrijft een andere aandoening, dus er zijn vier verschillende soorten presentaties.


Daarbij is het belangrijk dat er een bewustzijn ontstaat op eventuele vooroordelen (stigma) en de eigen regie van de kraamvrouw. Wanneer een gegeven niet in de casus staat en deze is nodig om deze te kunnen uitwerken, dan mag er een aanname gedaan worden die vermeld moet zijn in de presentatie.


Voordat de studenten aan de slag gaan, krijgen ze de tip om eerst navraag te doen of het idee wat ze hebben om welke aandoening het gaat, juist is. Anders is de presentatie gebaseerd op een onjuist uitgangspunt.


Deze casuïstiek is niet bedoeld om met diagnostiek aan de slag te gaan (een diagnose stellen is voorbehouden aan een arts), maar om de studenten bewust te maken van de verschillende soorten klachten. Een verloskundige krijgt zo een beter beeld welke hulpverlening het beste aansluit bij de klachten van de betreffende vrouw.


Leerdoelen

  • De tijdens het hoorcollege verkregen theoretische kennis over peripartum psychische aandoeningen kunnen toepassen in de praktijk;
  • Meer inzicht hebben in de invloed van het reproductieve proces op de psychische gesteldheid van de vrouw en vice versa;
  • Bekend zijn met het sociale netwerk en weten welke organisaties of personen behulpzaam kunnen zijn bij een verwijzing;
  • Kunnen bepalen welke vrouwen in de eerstelijn verloskundige begeleiding krijgen en welke vrouwen doorverwezen moeten worden naar de tweedelijn.


Praktisch

Het werkcollege duurt 2 lesuren en is in deze opzet bedoeld voor studenten Verloskunde. Uiteraard kan dit college ook gegeven worden aan andere doelgroepen die met pasbevallen moeders te maken hebben.


Beoordelingen

"Enorm nuttig college waar je als aanstaande zorgverlener echt iets mee kunt. De casuïstiek en eigen ervaring is een enorme meerwaarde."
Jacobine van Duijvenbode


"Een prettige les met voldoende aandacht voor theorie en praktijk. Erg interessant dat er gesproken wordt vanuit persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke kennis."
G.B.


"Erg interessant, juist omdat het een eigen ervaring is! Duidelijke casussen, leuke les!"
Julia van Alf