Kraamzorg - Beschrijving Scholing 'Psychische klachten'


Deze scholing valt in categorie B: Kraamzorg in specifieke situaties: Geboortezorg bij psychische problematiek en kan als verplichte scholing geaccrediteerd worden bij het Kenniscentrum Kraamzorg. De scholing duurt 3 uur en levert 3 studiepunten op. Na afloop ervan ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Algemeen

Voor jou als kraamverzorgende is het belangrijk om pasbevallen moeders op de juiste manier te begeleiden. Het kennen en herkennen van de diverse psychische aandoeningen is van groot belang voor een juiste diagnose, eventuele medicatie en therapie.


Deze scholing is een kennismaking met psychische aandoeningen die als gevolg van een zwangerschap of bevalling kunnen ontstaan. De meest bekende hiervan is de postpartum depressie (in de volksmond 'postnatale depressie'), maar er kunnen ook psychotische ervaringen optreden (kraambedpsychose) of de moeder kan angst- en stressklachten ervaren (o.a. PTSS en perinatale OCS).


De vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Welke algemene indeling kun je maken voor de diverse aandoeningen?

 • Binnen welke termijn na de bevalling ontstaan psychische klachten?

 • Wat zijn de risicofactoren en -groepen voor de diverse aandoeningen?

 • Wat zijn merkbare symptomen tijdens de kraamperiode?

 • Welke interventies en behandelmethoden zijn er op dit moment?

 • Wat ervaren moeders met depressieve, psychotische, angst- en stressklachten?

 • Hoe kun je deze moeders zo goed mogelijk ondersteunen?

 • Wat is de invloed van psychische klachten op het hechtingsproces?


Leerdoelen

 1. Inhoudelijke kennisoverdracht over de meest voorkomende psychische aandoeningen;

 2. Inhoudelijke kennisoverdracht over de meest voorkomende psychische en psychiatrische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en NSE;

 3. Inhoudelijke kennisoverdracht over de taak en rol van de kraamverzorgende bij psychische en psychiatrische problematiek in het kraambed;

 4. Communicatieve vaardigheden in relatie tot de cliënt met genoemde problematiek;

 5. Gehechtheid

 6. De sociale kaart in relatie tot de cliënt met genoemde problematiek.


Praktisch

 • Deze scholing valt in categorie B onder het onderwerp Kraamzorg in specifieke situaties - Geboortezorg bij psychische en psychiatrische problematiek;
 • De scholing duurt 3 uur en kan met 3 punten geaccrediteerd worden bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Deze punten worden uiterlijk binnen twee weken bijgeschreven.
 • Bij een live scholing ontvang je een werkblad met opdrachten en na afloop krijg je een certificaat als bewijs van deelname. Deelnemers van een online scholing ontvangen alleen een certificaat.
 • Een overzicht van de kosten van deze scholing kan worden aangevraagd. Voor een scholing die op locatie gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.


Doelgroep

 • Kraamverzorgenden


Aanmelding per groep / per persoon / voor zzp-ers

Als er een locatie beschikbaar is, dan kan deze scholing incompany gegeven worden. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 15 personen. Er kan een vrijblijvend kostenoverzicht aangevraagd worden.


Is deze scholing binnen jouw organisatie al gegeven, maar heb je deze door omstandigheden gemist, dan kun je alsnog deze scholing volgen. Ook als je zzp-er bent, dan is er de mogelijkheid om deze te volgen. 


Online

Als deze scholing als online versie via Zoom aangeboden wordt, dan kunnen er maximaal 20 personen meedoen. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.