Karin den Oudsten BSc

Hypno-, Regressie- en EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Coach | Docent

Werkwijze

Kennismaking
Het eerste - vaak telefonische - kennismakingsgesprek heeft als doel om kort te vertellen wat er bij jou speelt. Wil je meer weten over de therapie of een indruk van mij als therapeut krijgen, dan plannen we een gesprek in mijn praktijk. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten.

Intake
Tijdens het intakegesprek vraag ik naar je achtergrond op onder andere medisch en psychosociaal gebied. Tevens vraag ik je om een duidelijke hulpvraag te formuleren en wat je van mij verwacht. Ook laat ik je weten met welke interventie ik jou het beste kan helpen.

Vervolg
Tijdens het traject maak ik gebruik van verschillende interventies, zodat je zelf gaat ervaren waar voor jou de mogelijkheden tot verandering liggen. Standaard wordt een tijdsduur van 1,5 uur aangehouden.

Evaluatie
Na het traject vraag ik je om een evaluatie te geven. We kijken terug om na te gaan welke inzichten je hebt gekregen en hoe je daarmee verder kunt.

Werkgebied
Alle sessies vinden plaats in mijn eigen praktijk in het Medisch Centrum Stelle Hoogvliet. Voor mijn begeleiding is de provincie Zuid-Holland mijn werkgebied.

Werktijden

 Vanaf 1 januari 2023 kunnen op de volgende tijden sessies ingepland worden:

  • Van 11.00 uur tot 12.30 uur
  • Van 13.00 uur tot 14.30 uur
  • Van 15.00 uur tot 16.30 uur
  • Van 19.30 uur tot 21.00 uur

Alle extra tijd zal gefactureerd worden naar rato (zie Tarieven). 

Factuur
Via email ontvang je per sessie achteraf een factuur. Tijdens het intakegesprek geef ik deze informatie aan jou door. Door hiermee akkoord te gaan, geef je meteen toestemming (vanwege de AVG) om de factuur te sturen via de mail.

Vergoedingen
Mijn begeleiding wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Lees hier meer over vergoedingen.

Verhinderd
Als een afspraak niet door kan gaan, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, binnen 24 uur voor onze afspraak. Zonder reden niet op de afspraak verschijnen levert je een no-show factuur op.

Geheimhoudingsplicht 
Ik heb een afgeleide geheimhoudingsplicht, dus alles wat wij bespreken, zal vertrouwelijk worden behandeld.

Uitwisseling informatie met derden
Indien het nodig is om informatie in te winnen bij derden of informatie te verstrekken aan derden, dan zal altijd eerst toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

Doorverwijzing
Je hebt geen doorverwijzing nodig van een huisarts.

Voor verwijzers
Bij het doorsturen van een cliënt is er geen doorverwijzing nodig. U kunt uw cliënt contact met mij laten opnemen door het Contactformulier in te laten vullen. Voor het verloop van de behandeling kunt u op deze pagina meer lezen.

Papieren dossier
Zonder jouw toestemming krijgt niemand inzage in jouw dossier. Van elke intake is er een papieren versie die in een afgesloten dossierkast in mijn praktijk wordt bewaard. 

Digitaal dossier
Van elk gesprek maak ik een verslag. Alle verslagen staan op mijn laptop die beveiligd is met een wachtwoord. 

Elektronisch Cliënten Dossier
Ik ben verplicht om een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) bij te houden. Deze is ondergebracht bij de beroepsvereniging CAT Vergoedbaar.

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram