Karin den Oudsten BSc

Hypno- en regressietherapeut | EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Docent

Regressietherapie

Je herkent het misschien wel uit je eigen leven, telkens terugkerende issues over hetzelfde onderwerp. Dat hoeven geen levensontwrichtende problemen te zijn, maar het kan wel voor behoorlijk wat ellende zorgen. Vaak ligt de oorsprong ervan in de kindertijd en is het dus nodig om naar de oorsprong van het probleem te gaan.

Om het wat concreter te maken, geef ik een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik merkte dat er situaties waren waarbij anderen soms over mijn eigen grenzen gingen. Zo heb ik een keer een telefoongesprek gehad met iemand waarbij dit ook gebeurde. Uit pure boosheid heb ik de telefoon onder een kussen gelegd en ben weggegaan. 

Via regressie kwam ik erachter dat het te maken had met mijn eerste bezoek aan de schooltandarts, ik was ongeveer 8 jaar oud. Ik was ontzettend bang om in de stoel van de tandarts te zitten, maar van mijn angst trok de tandarts zich niets aan. Daar lag dus de oorsprong van mijn probleem.

Bij regressie wordt gebruik gemaakt van lichaamsgevoel waarmee teruggegaan wordt naar het eerste moment dat het probleem zich voordeed. De uitspraak "Het lichaam liegt nooit" is de basis van deze therapie. Alleen teruggaan is niet voldoende, daarna is het van belang om een andere "mindset" over dat eerste moment te krijgen. 

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn