Karin den Oudsten BSc

Hypno-, Regressie- en EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Coach | Docent

Tarieven 2023

Hypnotherapie / EMDR / Coaching

Tijd

Kosten

Intakegesprek

1,5 uur

€ 75,00

Vervolgsessie 

1 uur

€ 75,00

Vervolgsessie*

1,5 uur

€ 105,00

Vervolgsessie

2 uur

€ 135,00

Vervolgsessie

2,5 uur

€ 165,00
OntspanningMentale ontspanningssessie (geen therapie)

1 uur

€ 55,00
OnderwijsGastdocent

1 lesuur

€ 55,00

Coach voor docenten

1 uur

€ 75,00
DiversenReiskosten per kilometer


€ 0,21

Vervolgsessie*
Per 1 januari 2023 duurt een standaard vervolgsessie 1,5 uur. Het bijbehorende bedrag wordt dan in rekening gebracht.

Vrijstelling BTW
Praktijk KarindenOudsten is voor 2023 vrijgesteld van BTW.

Vergoeding
Mijn begeleiding wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Lees hier meer over vergoedingen.

Betaling begeleiding
Per sessie 
ontvang je achteraf een factuur voor je eigen administratie. De betaling moet gedaan zijn voor de eerstvolgende sessie.

Betaling scholing
Voor een scholing wordt met de opdrachtgever een uurtarief afgesproken. Na het geven van de scholing ontvangt de opdrachtgever achteraf de factuur.

Betaling workshop
Voor een workshop wordt vantevoren een offerte gemaakt. Na accoord wordt de workshop gegeven en ontvangt de opdrachtgever achteraf de factuur.

No-show
Wanneer je niet komt opdagen bij een afspraak, ontvang je een no-show factuur van € 45,-.

Geldigheid tarieven
Bovengenoemde tarieven gelden voor begeleiding en scholingen in Nederland en uiterlijk tot en met 31 december 2023.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram