Karin den Oudsten

Hypno- en regressietherapeut | GGZ Agoog | NLP coach | Docent

Vergoedingen

Via de zorgverzekeraar

Als erkend therapeut in de complementaire zorg wordt mijn begeleiding gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer kun je precies zien hoeveel er vergoed wordt door welke zorgverzekeraar. Je kunt onder andere kijken onder Hypnotherapie, Regressietherapie en Psychosociale therapie.

Via de werkgever

Voor de reductie van ziekteverzuim betalen steeds meer werkgevers een vergoeding. In de Wet Verbetering Poortwachter is er geld beschikbaar voor reïntegratie en effectieve begeleiding van werknemers. Mijn begeleiding is een doelgericht traject en specifiek gericht op herstel en de terugkeer naar werk. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbodienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten voor begeleiding te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, vooral ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor begeleiding zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Via het UWV

Als je een uitkering hebt. dan kun je bij het UWV informeren naar beschikbare financiële middelen om je herstel te bevorderen. Het is mogelijk om daarvoor een individuele overeenkomst af te sluiten. Informeer bij je uitkeringsinstantie wat de mogelijkheden zijn.

Als zelfstandig ondernemer

Indien je zelfstandig ondernemer bent, dan zijn de kosten voor begeleiding fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten. 

Via de bijzondere bijstand

In bepaalde situaties kun je bij de gemeente om bijzondere bijstand vragen, bijvoorbeeld als je een inkomen op bijstandsniveau hebt.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn