Hypnotherapie | Coaching | Scholing 

Postpartum problematiek

Psychische klachten rondom zwangerschap is mijn specialisme. Daarvan ben ik goed op de hoogte, weet uit eigen ervaring hoe dat voelt en geef er al jaren trainingen en gastlessen in. De scholingen en geaccrediteerde trainingen geef ik aan kraamverzorgenden, aan studenten van de Hogeschool voor de Verloskunde en aan HBO-verpleegkundigen in het Erasmus MC

Omdat ik vind dat mijn begeleiding geen medische behandeling in de weg mag staan, wil ik je er op wijzen dat de begeleiding die ik geef op het gebied van psychische aandoeningen na een bevalling een psychosociaal karakter heeft. 

Herstel van een prepartum depressie
(depressie tijdens de zwangerschap)

Traumatische bevalling