Karin den Oudsten

Hypnotherapie | Postpartum begeleiding | Scholing

Interventies

Ik maak onder andere gebruik van de volgende methodieken en interventies:

Hypnotherapie
Positieve Psychologie
Neurolinguistisch Programmeren (NLP)
Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Voice Dialogue
Motiverende gespreksvoering
Progressie- en oplossingsgericht werken
Systeemgericht werken
Mindfulness
Kernkwadranten
Logische Niveaus
Schaalwandelen
Wondervraag

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn