Karin den Oudsten

Hypnotherapie | Coaching | Scholing

Interventies

Ik maak onder andere gebruik van de volgende methodieken en interventies:

Hypnose
Voice Dialogue
Motiverende gespreksvoering
Progressie- en oplossingsgericht werken
Systeemgericht werken

Kernkwadranten
Logische Niveaus
Schaalwandelen
Wondervraag
Cirkel van Gendlin
Cognitieve Gedragstherapie (o.a. ACT, RET en Mindfulness)
NLP