Karin den Oudsten BSc

Hypno- en regressietherapeut | EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Docent

Kraamzorg - Scholing 'Stigmatisering' - Categorie C

Verdieping algemene onderwerpen

De scholing 'Stigmatisering' is als algemene scholing geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg. De scholing duurt 3 uur en levert 3 studiepunten op. Na afloop van deze scholing ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

WAT ZEGT HET KENNISCENTRUM KRAAMZORG OVER MIJN TRAINING?

“Deze trainer heeft relevante vakkennis op het vlak van psychische klachten tijden de kraamtijd. Ze weet deze kennis te vertalen naar de praktijk en via begrijpelijke tekst en voorbeelden sluit ze aan bij het werk- en denkniveau van de groep. Ze is tevens ervaringsdeskundige en past dit op een prettige wijze toe zonder dat de eigen ervaring de boventoon voert. Daarbij heeft ze een open en plezierige houding en schept een prettig en veilig leerklimaat.”
Visitatie van Kenniscentrum Kraamzorg

Algemeen

Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de mensen met een psychische aandoening vooroordelen ervaart. Het merendeel hiervan zwijgt over hun problematiek, omdat ze bang zijn dat andere mensen een vooroordeel over hen hebben. Dit wordt stigmatisering genoemd. 

Stigmatiserende opmerkingen kunnen het herstelproces belemmeren. Voor kraamverzorgenden is het dus van belang om te weten welk effect stigmatisering heeft op de kraamvrouw en hoe het anders kan.

Met de documentaire 'Ze wist toch waar ze aan begon?!' worden stigmatiserende uitspraken onder de aandacht gebracht die tegen moeders met psychische klachten na een bevalling zijn gezegd. 

Er komen uitspraken aan de orde van zowel hulpverleners als naaste familie, vrienden, kennissen of collega's.


De vragen die tijdens de scholing aan de orde komen, zijn:

 • Wat is stigmatisering precies?
 • Welke invloed heeft stigma op de kraamvrouw?
 • Hoe kun je er voor zorgen dat je geen vooroordelen hebt?

Leerdoelen

 1. Weten wat stigmatisering is en hoe vaak dit voorkomt;
 2. Inzicht hebben in de oorzaken en gevolgen van stigmatisering;
 3. Begrijpen dat uitspraken van invloed kunnen zijn op stigmatisering;
 4. Bewustwording van stigmatiserende uitspraken in relatie tot de kraamvrouw.

Praktisch

 • Deze scholing valt in categorie C onder het onderwerp Verdieping algemene onderwerpen;
 • De duur van deze scholing is 3 uur en is met 3 punten geaccrediteerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Deze punten worden uiterlijk binnen twee weken bijgeschreven. 
 • Bij een live-scholing ontvang je een werkblad met opdrachten en na afloop krijg je een certificaat als bewijs van deelname. Deelnemers van een online scholing ontvangen alleen een certificaat.
 • Raadpleeg voor de kosten van deze scholing mijn Tarieven. Voor een scholing die op locatie elders gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.

Per groep / per persoon / voor zzp-ers

Is er een locatie beschikbaar, dan kan deze scholing incompany gegeven worden. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 15 personen. Er kan een vrijblijvend kostenoverzicht aangevraagd worden.

Is deze scholing binnen jouw organisatie al gegeven, maar heb je deze door omstandigheden gemist, dan kun je deze alsnog volgen. Ook als je zzp-er bent, dan is er de mogelijkheid om deze te volgen. Kies dan een scholing uit de agenda van het KCKZ die online gevolgd kan worden of als 'Open inschrijving' aangeboden wordt.

Online

Als deze scholing als online versie via Zoom aangeboden wordt, dan kunnen er maximaal 20 personen meedoen.

Agenda scholingen Stigmatisering (ST2021)

Datum

Tijd

Online of live

Kosten

Op aanvraag

Op aanvraag

Online of live

€ 65,- p.p.

* Er geldt een korting voor organisaties die met meer dan 5 personen deelneemt aan de scholing


E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn