Karin den Oudsten BSc

Hypno- en regressietherapeut | EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Docent

Kraamzorg - Scholing 'Psychische klachten'

Kraamzorg in specifieke situaties: Geboortezorg bij psychische problematiek (categorie B)

De scholing 'Psychische klachten' is als verplichte scholing geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg. Deze scholing duurt 3 uur en levert 3 studiepunten op. Na afloop ervan ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

WAT ZEGT HET KENNISCENTRUM KRAAMZORG OVER MIJN TRAINING?

“Deze trainer heeft relevante vakkennis op het vlak van psychische klachten tijden de kraamtijd. Ze weet deze kennis te vertalen naar de praktijk en via begrijpelijke tekst en voorbeelden sluit ze aan bij het werk- en denkniveau van de groep. Ze is tevens ervaringsdeskundige en past dit op een prettige wijze toe zonder dat de eigen ervaring de boventoon voert. Daarbij heeft ze een open en plezierige houding en schept een prettig en veilig leerklimaat.”
Visitatie van Kenniscentrum Kraamzorg

Algemeen

Voor jou als kraamverzorgende is het belangrijk om pasbevallen moeders op de juiste manier te begeleiden. Het kennen en herkennen van de diverse psychische aandoeningen is van groot belang voor een juiste diagnose, eventuele medicatie en therapie.

Deze scholing is een kennismaking met psychische aandoeningen die als gevolg van een zwangerschap of bevalling kunnen ontstaan. De meest bekende hiervan is de postpartum depressie (in de volksmond 'postnatale depressie'), maar er kunnen ook psychotische ervaringen optreden (kraambedpsychose) of de moeder kan angst- en stressklachten ervaren (o.a. PTSS en perinatale OCS).

De vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Welke algemene indeling kun je maken voor de diverse aandoeningen?
 • Binnen welke termijn na de bevalling ontstaan psychische klachten?
 • Wat zijn de risicofactoren en -groepen voor de diverse aandoeningen?
 • Wat zijn merkbare symptomen tijdens de kraamperiode?
 • Welke interventies en behandelmethoden zijn er op dit moment?
 • Wat ervaren moeders met depressieve, psychotische, angst- en stressklachten?
 • Hoe kun je deze moeders zo goed mogelijk ondersteunen?
 • Wat is de invloed van psychische klachten op het hechtingsproces?

Leerdoelen

 1. Inhoudelijke kennisoverdracht over de meest voorkomende psychische aandoeningen;
 2. Inhoudelijke kennisoverdracht over de meest voorkomende psychische en psychiatrische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en NSE;
 3. Inhoudelijke kennisoverdracht over de taak en rol van de kraamverzorgende bij psychische en psychiatrische problematiek in het kraambed;
 4. Communicatieve vaardigheden in relatie tot de cliënt met genoemde problematiek;
 5. Gehechtheid
 6. De sociale kaart in relatie tot de cliënt met genoemde problematiek.

Praktisch

 • Deze scholing valt in categorie B onder het onderwerp Kraamzorg in specifieke situaties - Geboortezorg bij psychische en psychiatrische problematiek;
 • De scholing duurt 3 uur en is met 3 punten geaccrediteerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Deze punten worden uiterlijk binnen twee weken bijgeschreven. 
 • Bij een live scholing ontvang je een werkblad met opdrachten en na afloop krijg je een certificaat als bewijs van deelname. Deelnemers van een online scholing ontvangen alleen een certificaat.
 • Raadpleeg voor de kosten van deze scholing mijn Tarieven. Voor een scholing die op locatie elders gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.

Per groep / per persoon / voor zzp-ers

Als er een locatie beschikbaar is, dan kan deze scholing incompany gegeven worden. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 15 personen. Er kan een vrijblijvend kostenoverzicht aangevraagd worden.

Is deze scholing binnen jouw organisatie al gegeven, maar heb je deze door omstandigheden gemist, dan kun je alsnog deze scholing volgen. Ook als je zzp-er bent, dan is er de mogelijkheid om deze te volgen. Kies dan een scholing uit de scholingsagenda van het KCKZ die online gevolgd kan worden of als 'Open inschrijving' aangeboden wordt.

Online

Als deze scholing als online versie via Zoom aangeboden wordt, dan kunnen er maximaal 20 personen meedoen. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.

Agenda scholing 'Psychische klachten (PK2021)'

Datum

Tijd

Online of live

Kosten*

Datum in overleg

Tijd in overleg

Online of Live

€ 65,- p.p.

* Er wordt korting toegepast voor organisaties die met meer dan 5 personen deelnemen

 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn