Karin den Oudsten BSc

Hypno- en regressietherapeut | EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Docent

Doula's

Psychische klachten na een bevalling

Als doula vind je het belangrijk om pasbevallen moeders zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het zijn dat je te maken krijgt met moeders die psychisch met zichzelf in de knoop raken. 

Het goed kunnen onderscheiden van de diverse psychische aandoeningen is van groot belang voor het welzijn van de moeder. Immers, hoe eerder ze weet wat er aan de hand is, des te sneller is ze weer hersteld. En jij kunt daar als professional een essentiële schakel in zijn.

Deze scholing is een kennismaking met psychische aandoeningen rondom zwangerschap. De meest bekende hiervan is de postpartum depressie (in de volksmond wordt dit 'postnatale depressie' genoemd), maar een moeder kan ook te maken krijgen met kraambedpsychose of angst- en stressklachten.

De vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Wanneer zijn het kraamtranen en wanneer gaat het om depressieve klachten?
 • Binnen welke termijn na de bevalling kunnen psychische klachten ontstaan?
 • Wat zijn de risicofactoren en -groepen?
 • Wat zijn duidelijk merkbare symptomen tijdens de kraamperiode?
 • Welke interventies en behandelmethoden zijn er op dit moment (zowel regulier als complementair)?
 • Wat ervaren moeders met depressieve, psychotische, angst- en stressklachten?
 • Hoe kun je deze moeders zo goed mogelijk begeleiden?

Leerdoelen

 1. Inhoudelijke kennisoverdracht over de meest voorkomende psychische aandoeningen;
 2. Inhoudelijke kennisoverdracht over de meest voorkomende psychische en psychiatrische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en NSE;
 3. Inhoudelijke kennisoverdracht over de taak en rol van de kraamverzorgende bij psychische en psychiatrische problematiek in het kraambed;
 4. Communicatieve vaardigheden in relatie tot de cliënt met genoemde problematiek;
 5. Gehechtheid
 6. De sociale kaart in relatie tot de cliënt met genoemde problematiek.

Praktisch

 • De scholing duurt 3 uur en is met 1 punt geaccrediteerd bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's (NBvD).
 • Na afloop krijg je een certificaat als bewijs van deelname. Deelnemers van een ONLINE scholing krijgen het certificaat via de post opgestuurd.
 • Raadpleeg voor de kosten van deze scholing mijn Tarieven. Voor een scholing die op locatie gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.

Aanmelding per groep / per persoon / voor zzp-ers

Is er een locatie beschikbaar, dan kan deze scholing incompany gegeven worden. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 15 personen. Er kan een vrijblijvend kostenoverzicht aangevraagd worden.

Is deze scholing binnen jouw organisatie al gegeven, maar heb je deze door omstandigheden gemist, dan kun je alsnog deze scholing volgen. Ook als je zzp-er bent, dan is er de mogelijkheid om deze te volgen. 

Online

Als deze scholing als online versie via Zoom aangeboden wordt, dan kunnen er maximaal 20 personen meedoen. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.

Agenda scholingen Psychische klachten voor doula's

Datum

Tijd

Online of live

Max. aantal personen

Kosten

-

-

-

-

€ 65,- p.p.


 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn