Karin den Oudsten

Hypnotherapie | Coaching | Scholing

Lichamelijke klachten

Tinnitus

Migraine

Prikkelbaar darmsyndroom

Allergieën

Pijnreductie

Versterking immuunsysteem