Karin den Oudsten BSc

Hypno-, Regressie- en EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Coach | Docent

Multidisciplinair

 "Vanuit de maatschappij wordt snoeihard geoordeeld,
terwijl ze er niets aan kunnen doen."

Om deze vaak onbegrepen aandoening inzichtelijk te maken is het nodig om meer uitleg te geven. Dat doe ik door de ervaring van mijn kraambedpsychose te koppelen aan diverse rollen in mijn leven en tevens te combineren met de zienswijze vanuit andere disciplines. 

Door mijn rollen als Ervaringsdeskundige (ervaringskennis), Ambassadeur (kennis m.b.t. stigmatisering), Docent (theoretische kennis) en Therapeut (medische kennis en achtergronden) kan ik uit de verschillende kennisbronnen putten. 

Daarnaast maak ik gebruik van dossierinformatie die afkomstig is vanuit deskundigen zoals een Kraamverzorgende, Verloskundige, Gynaecoloog, Psychiater en Energetisch Therapeut. De belichting vanuit verschillende invalshoeken zorgt ervoor dat er een compleet beeld ontstaat. 

Invalshoeken

In dit boek zijn er verschillende dualiteiten te ontdekken:

  • de psychotische toestand en de realiteit
  • ervaringskennis en theoretische kennis
  • de reguliere en de complementaire benadering

Het bijzondere is dat ik tijdens een sessie met hypnotherapie erachter kwam dat er nog veel meer dualiteiten zijn.

Doelgroepen

De voor de hand liggende doelgroepen zijn de deskundigen die direct met pasbevallen moeders te maken hebben, zoals kraamverzorgenden, verloskundigen, verpleegkundigen, gynaecologen en huisartsen. Daarnaast zal dit boek ook zeer interessant zijn voor de POH-GGZ, therapeuten, psychologen en psychiaters. 

Daarnaast is het ook geschikt voor moeders die zelf deze ernstige psychische klachten na een bevalling hebben meegemaakt, voor de partners die machteloos moesten toekijken en voor de familie, vrienden en kennissen die wellicht geen idee hebben gehad wat er precies gebeurde met deze moeder.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram