Karin den Oudsten

Therapie | Psychosociale begeleiding | Scholing

Lezingen en workshops voor professionals

Lezing of workshop 'Roze Wolk'
Wil je binnen jouw organisatie meer weten over postpartum depressie, boek dan een bijeenkomst waarin de documentaire Roze Wolk bekeken kan worden. Tijdens deze bijeenkomst zal dieper ingegaan worden op het onderwerp en zal duidelijker worden met welke klachten moeders te maken krijgen. Een bijzondere eye-opener!

Lezing of workshop 'Stigmatisering'
Het doormaken van psychische klachten na een zwangerschap is voor moeders al heel erg zwaar, laat staan dat ze nog eens te maken krijgen met vooroordelen daarover (stigmatisering). Binnenkort komt hier een documentaire over. Zodra daar meer over bekend is, zal er informatie beschikbaar zijn.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn