Karin den Oudsten
Ik leer jou hoe je een nare periode achter je kunt laten 

Interventies

Ik maak onder andere gebruik van de volgende methodieken en interventies:

Hypnose
Voice Dialogue
Motiverende gespreksvoering
Progressie- en oplossingsgericht werken
Systeemgericht werken

Kernkwadranten
Logische Niveaus
Schaalwandelen
Wondervraag
Cirkel van Gendlin
Cognitieve Gedragstherapie (o.a. ACT, RET en Mindfulness)
NLP