Karin den Oudsten BSc

Hypno- en regressietherapeut | EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Docent

Herstelgerichte begeleiding

"Wat heb je nodig?" is een vraag die binnen de GGZ vaak gesteld wordt. Met mijn niet-aflatende manier van kritisch denken in combinatie met een humoristische inslag, zou ik best wat antwoorden kunnen geven.

Een limousine met chauffeur, een droomvilla, een bankrekening met een heleboel nullen, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar okee, dit is binnen de context van de GGZ niet het juiste antwoord :-).

Het is wel een kernvraag waar mensen met psychische klachten wellicht geen antwoord op weten.

Wat heb je nodig als je in een zware depressie zit?
Wat heb je nodig als je enorme stress ervaart? 
Wat heb je nodig als je suïcidegedachten hebt? 
Wat heb je nodig als je angst voelt?
Wat heb je nodig als je dwangmatige gedachten hebt?

Tja, wat heb je nodig?

Het is wel het begin van herstelgericht denken in plaats van probleemgericht denken. En daarom wil ik aan jou de volgende vragen voorleggen om over na te denken. 

Aan jou de keuze om te bepalen of onderstaande vragen herstelgericht danwel probleemgericht zijn.

Hoe lang speelt dit al?
Hoeveel last heb je ervan?
Hoe komt dat?
Wat denk je dat de oorzaak is?
Had je dit vroeger ook al?
Is er nog meer aan de hand?

En, weet je het?

Dit waren dus probleemgerichte vragen.

Als professioneel coach stel ik alleen maar herstelgerichte vragen. En daar is een hele goede reden voor. Niet alleen om het herstel te bevorderen, maar ook om te voorkomen dat ik mijn eigen gedachtepatronen projecteer op anderen.

Ik stel dus alleen maar vragen.

Niet meer?

Nee, niet meer. Nou ja, heel af en toe een klein stukje psycho-educatie als er bij de moeder met psychische klachten benodigde informatie ontbreekt. Dat kan informatie vanuit onderzoeken zijn, maar juist ook vanuit mijn ervaringskennis.

En hoe zit dat dan met die denkpatronen?

Vanuit de neurowetenschappen is bekend dat ieder mens een eigen gedachtenpatroon heeft. Hoe de ene persoon denkt en situaties ervaart, kan compleet verschillen van de andere persoon. Dat lijkt een enorme open deur, maar toch hebben we er weleens mee te maken. 

Ooit weleens een advies van iemand gehad waar jij absoluut niets mee kon? Dat was dan een prima voorbeeld van een andermans denkpatroon. 

En wat ik als coach doe, is juist de denkprocessen bij de ander bevorderen. Zodat er bij de betreffende moeder nieuwe inzichten ontstaan die helemaal passen bij wat er binnen haar eigen mogelijkheden ligt. Eigenlijk 'volg' ik de moeder in haar uitspraken en sluit daarop aan met vragen die haar verder kunnen helpen. 

Vragen zoals:

Hoe vormt dit een probleem voor jou?
Wat heb je al gedaan, wat hielp?
Wanneer is het probleem er niet meer, of minder?
Hoe lukt je dat?
Wat doe je dan anders?
Hoe zouden anderen dit probleem aanpakken?

Dit zijn herstelgerichte vragen. Waarbij ik wil aangeven dat dat niet betekent dat er nooit over een probleem gesproken kan worden. Uiteraard is het nodig om daarover te praten, want anders zou het een deksel op een put worden.

Deze manier van vragen stellen blijkt een hele effectieve manier om problemen om te vormen tot inzichten. En elk nieuw inzicht is weer een stukje verder in het herstel.

Dit is de reden dat ik vrij weinig adviezen en tips geef. Simpelweg omdat deze precies bij mijn denkpatroon passen, en niet bij die van een ander. 

Want, zoals er vanuit de motiverende gespreksvoering van Milton Erickson bekend is: "Praten over problemen leidt tot meer problemen, terwijl praten over oplossingen tot meer oplossingen leidt".

Deze blog is geschreven op 7 maart 2017 en aangepast op 28 maart 2017 door Karin den Oudsten

Na haar eerste bevalling kreeg Karin den Oudsten depressieve klachten en na de tweede een acute kraambedpsychose. Ze schreef hierover twee boeken en zette de website Kraambedpsychose.nl online. Ze geeft trainingen aan kraamverzorgenden, aan studenten verloskunde op de Hogeschool Rotterdam en aan verpleegkundigen in het Erasmus MC. Als professioneel coach (NOBCO) begeleidt ze moeders en is ze in opleiding tot integratief psychotherapeut. Daarnaast is ze ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma en voorzitter van Stichting Me Mam, een platform voor moeders met psychische klachten na een bevalling.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn