Karin den Oudsten BSc

Hypno- en regressietherapeut | EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Docent

De kracht van het onderbewustzijn

Over het onderbewustzijn is al veel geschreven en gesproken, maar beseffen we eigenlijk wel wat die kracht is en hoe deze kracht aangewend kan worden om problemen op te lossen? Laat ik beginnen met wat informatie zodat je beter begrijpt wat het onderbewustzijn precies is. 

We weten allemaal dat belangrijke processen in ons lichaam onbewust verlopen. Dan hebben we het onder andere over de ademhaling, de hartslag, de lichamelijke processen van onze organen en de spijsvertering. Dat zijn gedeeltes die - zolang we er ons niet op focussen of het bewust willen beïnvloeden - gewoon doorgaan. We noemen dat het onbewuste deel, met als eigenschap dat deze begrensde leermogelijkheden heeft.

Daarnaast is er het bewustzijn, waarmee we rationeel kunnen denken. We kunnen daarmee talen leren, moeilijke sommen oplossen of verbanden leggen tussen diverse verschijnselen. Door onszelf wijs te maken dat we 'levenslang leren' lijkt het er op dat we onbegrensde leermogelijkheden hebben, maar helaas...ook dit gedeelte is begrensd.

Onze grootste bron van kennis ligt opgeslagen in ons onderbewustzijn. Daar bevindt zich de oorsprong van alle emoties en gevoelens die van invloed zijn op ons dagelijks leven. Sterker nog, daar liggen alle gebeurtenissen opgeslagen die we ooit in ons leven hebben meegemaakt. Een groot vat met onbegrensde leermogelijkheden van ons hele leven. 

Als we dus met onze problemen aan de slag willen, dan is ons bewustzijn de meest belemmerende factor hierin. Die verzint allerlei gedachtes en denkpatronen om het voor jou zo comfortabel mogelijk te houden. Om jou in de staat te houden waarin jij nu verkeert. En dan blijft dus alles bij het oude en verandert er niets. We weten namelijk allemaal dat verandering gepaard gaat met weerstand. En bij de oude situatie blijven is dan het meest eenvoudige. 

De vraag is hoe het onderbewustzijn bereikt kan worden zodanig dat die veranderingen wel gaan plaatsvinden. Hypnose geeft daar het antwoord op, want daarmee passeer je de zogenaamde 'kritische factor' van het bewustzijn en vinden veranderingen direct in het onderbewustzijn plaats. Het is de meest krachtige manier om bepaalde emoties en gevoelens zodanig om te vormen dat ze geen belemmering meer voor je zijn.

Naar het onderbewustzijn gaan en ermee praten is iets wat ik zelf heel gemakkelijk kan, ik heb alleen iemand nodig die me daar naartoe begeleidt. Zelf heb ik pas na meer dan dertig jaar de moed gehad om voor een pijnlijke periode in mijn tienerjaren openlijk uit te komen. Met een paar keer een diepe gang naar mijn onderbewustzijn werd me duidelijk dat er nu blijvend iets veranderd is, in positieve zin.

Nu ik weet dat hypnose een zeer krachtige antwoord is op allerlei lichamelijke en psychische problemen, ben ik dankbaar en trots dat ik anderen in hun persoonlijke leven verder mag helpen.

Deze blog is geplaatst op 21 mei 2018 door Karin den Oudsten.

Wil je meer weten over hypnose en de mogelijkheden hiermee, bel of mail me gerust.

Na haar eerste bevalling kreeg Karin den Oudsten depressieve klachten en na de tweede een acute kraambedpsychose. Ze schreef hierover twee boeken en zette de website Kraambedpsychose.nl online. Ze geeft trainingen aan kraamverzorgenden, aan studenten verloskunde op de Hogeschool Rotterdam en aan verpleegkundigen in het Erasmus MC. Ze is werkzaam als Register Hypnotherapeut en Volwassencoach (NOBCO). Daarnaast is ze ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma en grondlegger van Stichting Me Mam, een platform voor moeders met psychische klachten na een bevalling.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn