Karin den Oudsten

Hypnotherapie | Psychosociale begeleiding | Scholing

Begeleiding

Mijn begeleiding is er op gericht om jou zo snel mogelijk van je problemen af te helpen. De manier waarop ik werk is doelgericht en zeer effectief.

Het kan soms nodig zijn om te bekijken wat er in jouw leven is voorgevallen waardoor jouw klacht is ontstaan, of in stand blijft. Samen gaan we bekijken hoe de toekomst er voor jou uit zou kunnen zien als je klacht er niet meer is. Ik houd je een spiegel voor, confronteer je liefdevol met gedane uitspraken, luister goed naar wat je zegt en naar wat je niet zegt.

Wanneer we tot de kern van je probleem komen, kan het traject redelijk kort zijn. Omdat ik afstem op jouw behoefte, komen we met een paar sessies al een heel eind.

Begeleiding

Leer om die onuitputtelijke bron van kennis bij jezelf aan te spreken en bevorder daarmee je denkproces.

Hypnotherapie

 Krijg toegang tot het onderbewustzijn, de plek waar directe verandering bewerkstelligd kan worden.

Werkwijze

 Vertel met welke probleem je te maken hebt. Ik laat je dan weten of ik iets voor je kan betekenen.

Vergoedingen

Bekijk de mogelijkheden om vergoed te worden. Mijn begeleiding wordt binnenkort gedeeltelijk vergoed. 

Vraag gerust een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek aan.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn