~ Stevig moederschap na een moeilijke start ~
 

Privacyreglement

De privacy van jouw persoonsgegevens neem ik zeer serieus. De persoonlijke gegevens die tijdens een intakegesprek worden genoteerd, worden alleen gebruikt binnen de tijdsperiode dat er gesprekken worden gevoerd. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor onderzoek of andere doeleinden.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, die verantwoordelijk is voor een onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik heb vooraf geen doeleinden vastgesteld.

De partners met wie ik samenwerk, selecteer ik met zorg. Een eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met zorg voor de privacy. Helaas kan ik, met in achtneming van het voorgenoemde, geen of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.