Karin

Als peuter maakte ik met de woorden "zelf doen" kenbaar dat ik het fijn vond om de wereld zelf te ontdekken. Het was een duidelijke uitspraak om te laten weten dat ik graag de regie houd over mijn doen en laten. Die eigenschap zou me op latere leeftijd goed van pas komen.

In mijn leven deden zich gebeurtenissen voor die impact hebben gehad. Er liepen twee langdurige relaties op de klippen en ik raakte na vijftien jaar mijn vaste baan kwijt.

Mijn kraamtijd is beide keren overschaduwd door psychische klachten. Na de eerste bevalling werd ik depressief en na de tweede raakte ik acuut psychotisch. Uit eigen ervaring weet ik dus wat jij doormaakt. Ik kreeg mezelf weer op de rit door mezelf te confronteren met gevoelens die ik niet wilde voelen en gedachten die niet van mij leken te zijn.

Het doormaken van psychische klachten leidde ertoe dat ik het taboe hierop bespreekbaar wilde maken. Toen ik besefte dat schaamte en schuldgevoel mijn grootste obstakels waren, kwam er ruimte om voluit te kunnen leven.

Zo'n leven gun ik jou ook.

Karin den Oudsten

NOBCO-Volwassencoach en Integratief Psychotherapeut i.o.
Grondlegger van Kraambedpsychose.nl en Stichting Me Mam

© Foto Linelle Deunk

Mijn boeken

Het meemaken van een kraambedpsychose
na de tweede bevalling zorgde ervoor dat ik
hierover boeken wilde schrijven.

 

Karin den Oudsten
~ Stevig moederschap na een moeilijke start ~